Roundcube  |    IMP4  |    Mail - change password

Vzhľadom na to, že aplikácia Horde sa už aktívne nevyvíja, v priebehu nasledujúcich mesiacov ukončíme možnosť používania horde.dnsserver.eu, ako náhradu môžete použiť Roundcube roundcube.dnsserver.eu, čo je modernejšiou alternatívou horde.

Powered by Horde